help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 17 maart 1958 houdende wijzigingen in de kieswetgeving


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/03/1958
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/03/1958
Pagina:2321
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking