help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 15 maart 1958 betreffende de gelijkwaardigheid van de diploma's ten voordele van de doctoren in de genees-, heel- en verloskunde, de doctoren in de veeartsenijkunde, de licenciaten in de tandheelkunde en de apothekers die in België verblijven en sommige voorwaarden vervullen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/03/1958
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/03/1958
Pagina:2372
Advies van de Raad van State P - V