help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 24 juni 1959 houdende goedkeuring van het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden, regelende de verlichting en de bebakening van de Westerschelde en haar mondingen, ondertekend op 23 oktober 1957, te 's Gravenhage


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/06/1959
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/08/1959
Pagina:5706
Advies van de Raad van State 6213