help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving]
Wet van 29 mei 1959 tot wijziging van de wetgeving betreffende het bewaarschoolonderwijs, het lager, middelbaar, normaal-, technisch en kunstonderwijs
(Schoolpactwet)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/05/1959
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/06/1959
Pagina:4586
Advies van de Raad van State 6569
Inwerkingtreding / Uitwerking Zie art. 53
Artikel 12bis, § 2 pp: 01/09/1990 (BVR 26/09/1990)
Artikel 12bis, § 2 pp.: 01/09/1990 (BVR 19/12/1991)
Artikel 12bis, § 2 pp.: 31/07/1990 (BVR 04/01/1991)
Artikel 12bis, § 2 pp.: 01/09/1990 (BVR 31/07/1990)
Artikel 12bis, § 2 pp.: 01/09/1990 (BVR 27/06/1990)
Artikel 12bis, § 3: 29/08/1994 (ERDG 09/11/1994)
Artikel 12bis, § 3, a, en 27, § 1 pp: 01/09/1990 (BVR 31/07/1990)
Artikel 12bis, § 2 en 29 pp: 01/09/1990 (BVR 31/07/1990)
Artikel 12bis, § 2 en 29 pp: 01/09/1990 (BVR 31/07/1990)
Artikel 32, § 1, eerste lid, § 2, eerste en tweede lid, § 3 en § 5: 01/09/1972 (KB 02/08/1973)
Artikel 32, § 1, tweede, derde en vierde lid, en § 4: 01/01/1974 (KB 02/08/1973)


Opmerkingen 1) Opschrift: opgelet: deze wet bevat niet alleen wijzigende bepalingen maar ook autonome bepalingen.

2) Wat de Vlaamse Gemeenschap betreft: art. 3, § 1, § 5, § 8, § 9; 4; 6; 6bis; 6quater, eerste lid, derde lid; 7; 12; 24, § 1, eerste lid, § 2, eerste en tweede lid, § 3; 25; 26; 27, § 1; 28; 32; 35; 36: gecodificeerd bij BVR 28/10/2016 (BS 29/12/2016, blz. 90468)