help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 17 april 1959 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1954 betreffende het presentiegeld, de verplaatsings- en verblijfsvergoedingen voor de voorzitter en de leden van de Raad, van het uitvoerend dagelijks bestuur en van de commissies van de Nationale Arbeidsraad, alsook voor de technici die worden geraadpleegd


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/04/1959
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/05/1959
Pagina:3419
Advies van de Raad van State U - D