help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 16 mei 1977 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 1968 tot bepaling van het statuut en van het ambt van de probatieassistent, de probatieassistent eerste klasse, de inspecteur en de secretaris met volledige dienstbetrekking van een probatiecommissie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/05/1977
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/07/1977
Pagina:9108
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Zie artikel 5