help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

Nummer



Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 25 juli 1960 tot wijziging van het koninklijk besluit van het koninklijk besluit nr. 42 van 31 augustus 1939, houdende reorganisatie van de Nationale Delcrederedienst


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/07/1960
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/08/1960
Pagina:6087
Advies van de Raad van State 6972