help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 25 juni 1960 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 23 maart 1930 van het Nationaal Paritair Comité voor het kledings- en confectiebedrijf betreffende drie zesmaandelijkse verhogingen van de minimumuurlonen welke vastgesteld werden bij de beslissing van 11 september 1959 betreffende de classificatie der functies en de vaststelling der minimumlonen van de werkplaats- en thuisarbeiders en -arbeidsters van de confectieondernemingen voor keurslijven, bustehouders en bijhorigheden, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 3 december 1959


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/06/1960
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/08/1960
Pagina:6314
Advies van de Raad van State --