help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 15 juni 1960 tot vaststelling van de waarnemingstoelage voor de uitoefening van het ambt van provinciegouverneur, provinciegriffier of arrondissementscommissaris


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/06/1960
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/08/1960
Pagina:5834
Advies van de Raad van State 7073
Inwerkingtreding / Uitwerking Opgeheven door een of meer overheden: zie «Alle» in de analyse