help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 13 juni 1960 betreffende het verwaarlozen van gedeelten van een frank in de comptabiliteit van het Ministerie van Economische Zaken en van de openbare instellingen die onder de Minister van Economische Zaken ressorteren


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/06/1960
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/07/1960
Pagina:5382
Advies van de Raad van State 7125
Periode van geldigheid van ... tot 01/01/2002