help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 28 januari 1960 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 30 december 1959 nopens de in- en uitvoermarkten van vaste minerale brandstoffen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/01/1960
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/01/1960
Pagina:586
Advies van de Raad van State U - D
Opmerkingen Zonder voorwerp ingevolge de opheffing van KB 30/12/1959 door KB 23/02/1987