help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 5 juli 1965 waarbij de vakken van het examen, het peil van de vereiste kennis en de vrijstellingen van ondervraging worden bepaald, wat betreft het door de landbouwhogescholen ingericht examen voor toelating tot de studies van kandidaat landbouwkundig ingenieur


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/07/1965
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/07/1965
Pagina:8663
Advies van de Raad van State U - D