help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 29 december 1962 waarbij de leningen tegen lage rente aan de mijnwerkers, met het oog op het kopen of het bouwen van een woning of van woonvertrekken en de premies om niet voor de volkswoningen, kleine landeigendommen en daarmee gelijkgestelde woningen worden uitgebreid tot de onderhorigen van alle lid-Staten van de Europese Economische Gemeenschap


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/12/1962
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/02/1963
Pagina:980
Advies van de Raad van State 8138