help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 10 augustus 1961 tot aanvulling van het ministerieel besluit van 9 juli 1960 tot vaststelling van de rassenlijst van de land-, tuin- en bosbouwsoorten welke aan de keuring van de Nationale Dienst voor afzet van land- en tuinbouwproducten kunnen onderworpen worden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/08/1961
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/08/1961
Pagina:6491
Advies van de Raad van State U - D