help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 16 juli 1962 tot vaststelling van de toestand van de leden van het beroepspersoneel van de kaders van Afrika aangeduid om tijdens een overgangsperiode hun functies uit te oefenen in Rwanda of Burundi na de opheffing van de Belgische voogdij


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/07/1962
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/08/1962
Pagina:6848
Advies van de Raad van State U - D