help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 29 mei 1962 houdende goedkeuring van de Overeenkomst, ondertekend op 19 september 1960, te Brussel, inzake de tenuitvoerlegging van de artikelen 55 en 56 van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/05/1962
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/09/1963
Pagina:9339
Advies van de Raad van State 7441