help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 6 mei 1963 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 november 1962 waarbij de Minister van Buitenlandse Handel en Technische Bijstand wordt gemachtigd sommige bijzondere maatregelen te treffen ten gunste van bepaalde categorieën van personen die geroepen worden om hun diensten te verlenen in Kongo in het kader van de technische bijstand


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/05/1963
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/06/1963
Pagina:6799
Advies van de Raad van State U - D