help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 14 februari 1963 houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg, eensdeels, en de Federale Volksrepubliek Joegoslavië, anderdeels, inzake de regeling van bepaalde Belgische en Luxemburgse financiële schuldvorderingen, van de bijlage en van de wisselingen van brieven, ondertekend op 15 april 1960, te Brussel


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/02/1963
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/05/1963
Pagina:5671
Advies van de Raad van State 7536