help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 26 januari 1965 houdende goedkeuring van volgende protocollen :
a) Protocol houdende herziening van de overeenkomsten tot oprichting van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie;
b) Bijzonder Protocol betreffende de landbouw;
c) Bijzonder Protocol betreffende het stelsel van monetaire associatie, ondertekend op 29 januari 1963, te Brussel


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/01/1965
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/07/1965
Pagina:9053
Advies van de Raad van State 8319