help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 22 april 1966 waarbij voor de ondernemingen welke onder het Gewestelijk Paritair Comité voor het bedrijf der porfiergroeven in het kanton Lessen en te Bierk-bij-Halle ressorteren, een bijzondere regeling voor inhaalrust vastgesteld wordt wanneer de arbeid er op een zondag verricht wordt


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/04/1966
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/04/1966
Pagina:4557
Advies van de Raad van State 9590