help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 22 december 1967 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 1960 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de schepen voor het vervoer van eigen goederen vrijgesteld zijn van de tussenkomst van de beurtbevrachtingskantoren, gewijzigd en aangevuld bij de ministeriële besluiten van 6 juli 1960 en 26 augustus 1960, 26 januari 1961, 4 december 1964 en 28 december 1965


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/12/1967
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/02/1968
Pagina:982
Advies van de Raad van State U - D