help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 15 maart 1966 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juni 1956, tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de kandidaten en de licentiaten in de wetenschappen, groep: scheikundige wetenschappen, de graden van kandidaat, groep: wis- of natuurkundige wetenschappen, en van licenciaat, groep: natuurkundige wetenschappen kunnen verkrijgen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/03/1966
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/05/1966
Pagina:5522
Advies van de Raad van State U - D