help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 11 maart 1966 houdende tijdelijke maatregelen voor de aanstelling in de hoedanigheid van Rijksambtenaar van sommige personeelsleden tewerkgesteld in het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel op grond van het koninklijk besluit van 20 april 1962 houdende tewerkstelling van sommige personeelsleden van de Rijksbesturen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/03/1966
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/03/1966
Pagina:3346
Advies van de Raad van State U - D