help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 30 oktober 1967 tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij de inrichtingen ressorterend onder het Bestuur van het Hoger Onderwijs en van het Wetenschappelijk Onderzoek van het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/10/1967
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/12/1967
Pagina:13133
Advies van de Raad van State --