help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 28 februari 1966 tot vaststelling van de toegestane bezigheid van de gepensioneerde arbeiders tewerkgesteld in een onderneming welke onder het Nationaal Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteert


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/02/1966
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/03/1966
Pagina:2825
Advies van de Raad van State U - D