help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 17 januari 1966 tot vaststelling van het programma van het speciaal examen bedoeld bij het koninklijk besluit van 9 april 1965 houdende tijdelijke maatregelen ten gunste van sommige ambtenaren van de rijksbesturen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/01/1966
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/01/1966
Pagina:619
Advies van de Raad van State 9348
Inwerkingtreding / Uitwerking TT