help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 20 juli 1967 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 1957 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de Staat tegemoet komt in de kosten voor onderhoud en behandeling van personen die aan hersenverlamming lijden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/07/1967
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/09/1967
Pagina:9326
Advies van de Raad van State 10099
Inwerkingtreding / Uitwerking Zie art. 2

Periode van geldigheid van 01/01/1967 tot ...