help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 26 juni 1967 houdende erkenning van de wijzigingen van de gebiedsomschrijvingen van het aartsbisdom Mechelen-Brussel en van de bisdommen Brugge, Gent en Doornik


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/06/1967
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/07/1967
Pagina:7841
Advies van de Raad van State 10029