help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 12 april 1967 tot vaststelling van de normen volgens welke de universitaire inrichtingen de statistische gegevens mededelen, voorgeschreven bij artikel 7, 3° van het koninklijk besluit van 16 september 1966 tot vaststelling van het begrotings- en boekhoudplan van de universitaire inrichtingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/04/1967
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/06/1967
Pagina:6191
Advies van de Raad van State U - D