help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 23 maart 1967 waarbij de werkgevers en werklieden die onder het Nationaal Paritair Comité voor het havenbedrijf ressorteren, uitgesloten worden van de toepassing van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/03/1967
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/04/1967
Pagina:3804
Advies van de Raad van State 9905