help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Koninklijk besluit van 27 december 1968 tot uitvoering van artikel 37 van de Huisvestingscode waarbij de regering ertoe gemachtigd wordt de bedrijvigheid van de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting en van de Nationale Maatschappij voor de Kleine Landeigendom uit te breiden]
Koninklijk besluit van 27 december 1968 tot uitvoering van de wet van 3 juli 1967 waarbij de regering ertoe gemachtigd wordt de bedrijvigheid van de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting en van de Nationale Maatschappij voor de Kleine Landeigendom uit te breiden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/12/1968
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/01/1969
Pagina:290
Advies van de Raad van State U - D
Periode van geldigheid van 25/01/1969 tot ...