help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 1 september 1994 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 1973 betreffende de overgang van de Dienst Gerechtelijke Identificatie van het Ministerie van Justitie naar het Commissariaat-generaal van de gerechtelijke politie bij de parketten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/09/1994
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/10/1994
Pagina:25084
Advies van de Raad van State 23553
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1993