help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's,hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen]
Koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de motorvoertuigen en hun aanhangwagens moeten voldoen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/03/1968
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/03/1968
Pagina:3263
Verslag aan de Koning of aan de Regering
  • 16/03/2005 (Duitse vertaling)
    Consolidatie van de akte zoals laatst gewijzigd bij KB 13/09/2004
  • 23/04/1968 (Rechtzetting)
Advies van de Raad van State U - D