help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 23 februari 1968 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 1952 betreffende de uniform der verplegers, verpleegsters, ziekenoppassers en -oppassters, technici en bewakers van de rijksinstellingen voor geesteszieken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/02/1968
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/03/1968
Pagina:3371
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Zonder voorwerp gemaakt door een of meer overheden: zie «Alle» in de analyse