help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 4 februari 1968 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juni 1949 en het koninklijk besluit van 26 maart 1965 die onderscheidenlijk betrekking hebben op de voorwaarden waaronder het Woningfonds van de Bond der Kroostrijke Gezinnen van België voorschotten toestaat en op de voorwaarden waaraan de door de Staat aan die instelling te verlenen toelatingen tot het aangaan van leningen, moeten voldoen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/02/1968
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/02/1968
Pagina:1367
Advies van de Raad van State U - D