help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 12 augustus 1994 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 29 van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/08/1994
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/09/1994
Pagina:23728
Advies van de Raad van State 23262
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van ... tot 30/04/1996
Opmerkingen Zonder voorwerp ingevolge de vervanging van artikel 29 van de wet van 30/12/1992 bij artikel 58 van de wet van 29/041996