help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 28 oktober 1969 tot vaststelling van de vakken die een bijzondere beroepservaring vergen, zoals bedoeld in artikel 10, 18°, tweede lid, van het het koninklijk besluit van 22 april 1969, betreffende de bekwaamheidsbewijzen vereist van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel en van het paramedisch personeel der rijksinrichtingen voor kleuter-, technisch, kunst- en normaalonderwijs, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/10/1969
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/02/1970
Pagina:1663
Advies van de Raad van State U - D
Periode van geldigheid van 01/05/1969 tot ...