help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 20 augustus 1969 houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen België en Noorwegen tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen van inkomen en van vermogen en het Slotprotocol, ondertekend te Brussel op 30 juni 1967


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/08/1969
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/10/1969
Pagina:9831
Advies van de Raad van State 10315