help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 26 mei 1969 houdende goedkeuring van de volgende internationale akten :
1. Europese Code inzake sociale zekerheid, bijlage en addenda ;
2. Protocol bij de Europese Code inzake sociale zekerheid en addendum, opgemaakt te Straatsburg op 16 april 1964


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/05/1969
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/10/1969
Pagina:9359
Advies van de Raad van State 9539