help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 16 november 1971 tot wijziging van het ministerieel besluit nr. 15.173 van 8 oktober 1964 houdende organisatie van de onderafdelingen van het Hoofdbestuur van het Ministerie van Landsverdediging en van de Diensten van het hoofdbestuur, vastlegging van de bevoegdheden van bepaalde autoriteiten en overdracht aan deze laatste van een gedeelte der bevoegdheden van de Minister, het ministerieel besluit nr. 15.175 van 8 oktober 1964 betreffende de organisatie der algemene inspecties en de bevoegdheden van de inspecteurs-generaal en inspecteurs en het ministerieel besluit nr. 15.174 van 8 oktober 1964 tot organisatie van de Generale Staf van de Krijgsmacht en van de toegevoegde diensten en tot vastlegging van de bevoegdheden van bepaalde autoriteiten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/11/1971
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/12/1974
Pagina:14780
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking