help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 1 april 1969 houdende toekenning aan het loodsenpersoneel van het Bestuur van het Zeewezen en van de Binnenvaart van een bijzondere toelage voor de beloodsing van schepen van meer dan 15000 B.T.


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/04/1969
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/06/1969
Pagina:5989
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/12/1968