help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 12 maart 1969 betreffende de organisatie van examens voor het bekomen van het bekwaamheidsgetuigschrift tot het houden van een openbare bibliotheek in het Duits taalgebied


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/03/1969
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/09/1975
Pagina:11671
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking