ERROR: LANGUAGE VARIABLES NOT FOUND!
-LANGERROR (title_global)- - -LANGERROR (subtitle_chrono)-
help window
Français | Nederlands
-LANGERROR (subtitle_chrono)-
-LANGERROR (subtitle_parlement)-
-LANGERROR (subtitle_arbitrage)-
-LANGERROR (subtitle_cervs)-
-LANGERROR (subtitle_traiverd)-
-LANGERROR (subtitle_euro)-
-LANGERROR (subtitle_benelux)-


-LANGERROR (chrono_detail_search_artikel)-

-LANGERROR (all_number)--LANGERROR (all_detail_feedback_text)-
-LANGERROR (all_detail_feedback_message)-
-LANGERROR (all_title)-

Koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 1970 tot vaststelling van de voorwaarden waarin sommige krijgsgevangenen en sommige politieke gevangenen begunstigd met een statuut van nationale erkentelijkheid kunnen aanspraak maken op een vervroegd rustpensioen als werknemer


-LANGERROR (tab_chrono)--LANGERROR (tab_articles)--LANGERROR (tab_parlement)--LANGERROR (tab_arbitrage)--LANGERROR (tab_cervs)--LANGERROR (tab_traiverd)--LANGERROR (tab_euro)--LANGERROR (tab_benelux)- 
-LANGERROR (all_doc_not_complete)-
-LANGERROR (all_detail_basic)-
-LANGERROR (chrono_search_date)-: 25/10/1971
-LANGERROR (chrono_search_nature)-: Koninklijk besluit
-LANGERROR (chrono_detail_MB)-
-LANGERROR (all_date)-: 13/01/1972
-LANGERROR (all_page_maj)-:419
-LANGERROR (chrono_detail_avisce)- U - D