help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 4 oktober 1971 houdende oprichting van een Paritair Comité voor de gezins- en bejaardenhelpsters en tot vaststelling van het aantal leden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/10/1971
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/10/1971
Pagina:12868
  • 23/08/2007 (Duitse vertaling)
    Consolidatie van de akte zoals laatst gewijzigd bij KB 10/11/1996
Advies van de Raad van State U - D