help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Koninklijk besluit van 14 september 1970 houdende aanwijzing van de dienst belast met de taken die aan de nationale administraties worden toevertrouwd door de eenvormige Beneluxwet op de merken]
Koninklijk besluit van 14 september 1970 houdende aanwijzing van de dienst belast met de taken die aan de nationale administraties worden toevertrouwd door de eenvormige Beneluxwet op de warenmerken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/09/1970
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/10/1970
Pagina:10086
Advies van de Raad van State U - D