help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 3 juli 1971 tot indeling van de leden van de Wetgevende Kamers in taalgroepen en houdende diverse bepalingen betreffende de cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de Franse cultuurgemeenschap


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/07/1971
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/07/1971
Pagina:8449
  • 09/05/2012 (Duitse vertaling)
    Consolidatie van de akte zoals laatst gewijzigd bij de W 13/12/2002
Advies van de Raad van State U - D