help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 30 juni 1971 tot regeling van het verlenen van subsidies voor de organisatie, in het kader van de toepassing van de wet van 8 april 1965, betreffende de jeugdbescherming van activiteiten bestemd om de opleiding aan te vullen of de volmaking te verzekeren van bepaalde categorieën van personen die niet behoren tot het personeel van de inrichtingen bedoeld bij art. 37, 4°, van voornoemde wet


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/06/1971
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/09/1971
Pagina:10226
Advies van de Raad van State 11151 + 11422