help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 17 april 1970 houdende maatregelen ter voldoening aan de richtlijn van de Raad van de Europese Economische Gemeenschap van 15 oktober 1968 betreffende de overgangsmaatregelen op het gebied van de anders dan de loondienst verrichte werkzaamheden welke onder de kleinhandel ressorteren (ex groep 612 CITI)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/04/1970
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/08/1970
Pagina:8116
Advies van de Raad van State U - D
Periode van geldigheid van ... tot 23/03/2002