help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 6 mei 1971 tot vaststelling van de modellen van gemeentelijke reglementen betreffende de organisatie van de gemeentelijke brandweerdiensten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/05/1971
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/06/1971
Pagina:7870
Advies van de Raad van State 11357
Inwerkingtreding / Uitwerking Buitenwerkingtreding met overgangsbepalingen: zie "Alle" in de analyse.

Periode van geldigheid van ... tot 31/12/2014
Opmerkingen De bijlagen 1 tot 3 bij dit besluit zijn onderverdeeld in artikelen. Daarom maken deze bijlagen het voorwerp uit van drie afzonderlijke fiches die bij de fiche van dit besluit gevoegd worden: zie de bijlagen 1 tot 3 die vermeld worden onder de rubriek "Bijlage(n)". Bijgevolg als u de aan deze bijlagen aangebrachte wijzigingen wil bekijken, moet u enkel de analyse van de afzonderlijke fiches raadplegen.Bijlage(n)
Aard Datum    
Bijlage 06/05/1971  
Bijlage 06/05/1971  
Bijlage 06/05/1971