help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Koninklijk besluit van 24 november 1972 tot vaststelling van de organieke personeelsformatie van het personeel van het niveau 1 bij DE POST]
Koninklijk besluit van 24 november 1972 tot vaststelling van de organieke personeelsformatie van het personeel van het niveau 1 bij de Regie der Posterijen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/11/1972
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/12/1972
Pagina:13899
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1973

Periode van geldigheid van 01/01/1973 tot ...